2. Suriname – Verandering der Surinaamsche insecten, 1975

Switi Sranankondre en Srananman ?

Srananman, wie eegie sanie. Verandering der Surinaamsche insecten. Van Maria Sibylla Merian, 1705.

Wan ogri moi buku abra Sranankondre. Kfalek moi, srefsrefi: kapelka nanga woron, fu Van Vredenburg broko pranasi, Carameca- kriki, liba Sranan (1705).

Yu musu lesi, mi e taigi yu, srefscrefi.

Tan bun ala sma nanga alla famiri na switi Sranankondre.